The_princess
The_princess
פורסמו 1 סיפורים
כותב באתר מתאריך 21.04.2012

הסיפורים של The_princess

בין שתי עולמות

״נועה את מוכנה לצאת?״״עוד 5 דקות אני מסיימת אמא!״אמא שלי קוראת לי כבר בפעם החמישית בשתי דקות בערך!! לטענתה אנחנו מאחרים וצריכים כבר לצאת, אבל כמו תמיד השעון של אמא […]