חידת "מי אני?" מקראית בחרוזים. מבוסס רק על הכתוב בתנ"ך, בלי מפרשים ומדרשים. התשובות אינן בהכרח בני אדם! בהצלחה!

חידת “מי אני?” מקראית בחרוזים / חידה 10

26/12/2020 230 צפיות תגובה אחת
חידת "מי אני?" מקראית בחרוזים. מבוסס רק על הכתוב בתנ"ך, בלי מפרשים ומדרשים. התשובות אינן בהכרח בני אדם! בהצלחה!

אותי אהבו – אך גמלתי רעה,

עשיתי דבר – שאיש לא עשה.

החשכתי מאורה – של חמה קטנה,

ובשמי רמוז – מעשי הנורא.

שלוש אכזבות – לא הרעידו ברכיי,

ובפעם הרביעית – באו אלף וגם מאה לידיי.

מי אני?

הפתרון – בתגובה הראשונה!

חידת “מי אני?” מקראית בחרוזים / חידה 10
דרג את הסיפור

תגובות (1)

הפתרון: דלילה!

אותי אהבו – אך גמלתי רעה,
> שמשון אהב אותה, והיא הסגירה אותו.

עשיתי דבר – שאיש לא עשה.
> גלחה שער ראשו, שמעולם לא גולח לפני כן.

החשכתי מאורה – של חמה קטנה,
> אחרי הסגרת שמשון (שמש קטון), נוקרו עיניו וחשך מאור עיניו.

ובשמי רמוז – מעשי הנורא.
> דיללה ודלדלה את שערו וכוחו.

שלוש אכזבות – לא הרעידו ברכיי,
> שלוש פעמים הטעה אותה שמשון, אך היא לא התייאש ויישנה אותו על ברכיה בפעם הרביעית.

ובפעם הרביעית – באו אלף וגם מאה לידיי.
> בפעם הרביעית הצליחה להחלישו, וקיבלה בתמורה 1100 כסף מכל אחד ממנהיגי הפלשתים.

26/12/2020 21:31
1 דקות
סיפורים נוספים שיעניינו אותך