barlevavhadad
פורסמו 2 סיפורים
כותב באתר מתאריך 31.08.2020

הסיפורים של barlevavhadad

אהבו את המוזרים
22/11/2020 81 צפיות סיפורי סבתא אין תגובות

אנשים רבים מבקשים לצאת ידי חובת זולתם, מבקשים לעשות מעשים אשר יתקבלו בהבנה על ידי סביבתם ואף ישתדלו שיזכו למחמאות ולשבחים על מעשיהם, לכן ישתדלו לעשות מה שנחשב למשובח בעיני […]

עיוורון הכסף
29/10/2020 88 צפיות סיפורי חיים תגובה אחת

הכסף חשוב מן החיים או שהחיים חשובים יתר על הכסף ? מצדד אני בכך שהחיים חשובים יתר על הכסף ואין ערך ושווי לכסף בפני החיים. אחר שכך אני סבור וכך […]