Blackened
Blackened
כמעט בת 17, עוד מעט י"ב, אוהבת לכתוב מגיל צעיר.
החיים הטובים.
פורסמו 4 סיפורים
כותב באתר מתאריך 21.06.2013

הסיפורים של Blackened

חומת ברלין
10/07/2013 797 צפיות שירים עצובים 2 תגובות

כשאני מביט למעלהאני נתקל בחומהאני מנסה לעקוף אותה במבטכדי לראות אותךאתה שם מאחוראיפשהו שםנדמה כאילו רק אתמול דיברנווהיום ישנה החומה הזאתהחומה שמפרידהשמחלקתכמה סנטימטרים בלבד באורךאך המרחק בלתי נתפסכל הדרכים שפעם […]

Autumn Feeling
10/07/2013 621 צפיות שירים באנגלית תגובה אחת

When I close my eyes I have a feeling,They would listen to me if I had something important to say.But it’s just me.I’m walking down the small path I was […]

קולו של הרעם
09/07/2013 1320 צפיות שירים 3 תגובות

את קולו של הרעם אני שומעת,כאשר אני עוצמת את עיניי.את הברק, הרגעי, המסנוור, אני תופסת במבטי,טיפות הגשם מתופפות על חלוני,באותו קצב שאבד לפני שנים. זה מספיק שאעצור,שאניח את העיפרון לרגע,רק […]

אקזיסטנציאליזם
21/06/2013 1157 צפיות שירים תגובה אחת

אני האדם ששולט בעולמו,המציאות, היא קיימת רק בשבילי,ואין כל משמעות אחרת מלבדי.זה הבסיס שלי, אני מחוץ לעצמי. הפיסה העגולה שאני אוחז בידי,היא לא סתם עיגול,אבל אני לא רוצה לשמוע,אני לא […]